วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีสำคัญที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีสำคัญที่กำลังใจ
590514_08_ปกิณกะธรรมทำความดีสำคัญที่กำลังใจ.mp3