วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระอนาคามี(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอนาคามี
590514_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอนาคามี.mp3