วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การมีจาคานุสสติกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีจาคานุสสติกรรมฐาน
590501_04_ปกิณกะธรรมการมีจาคานุสสติกรรมฐาน.mp3