วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การทำจิตให้พ้นจากความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้พ้นจากความชั่ว
590501_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้พ้นจากความชั่ว.mp3