วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว(เทศน์ ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-เทศน์อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว
590501_03_เทศน์อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว.mp3