วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590501_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3