วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
590501_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3