วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การหลงดี(คุยก่อนกรรมฐาน ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการหลงดี
590501_07_คุยก่อนกรรมฐานการหลงดี.mp3