วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ
590501_09_ปกิณกะธรรมการอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ.mp3