วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย
590501_10_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย.mp3