วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ
590514_05_ปกิณกะธรรมการดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ.mp3