วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พึงอธิษฐานในผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงอธิษฐานในผลของทาน
590514_04_ปกิณกะธรรมพึงอธิษฐานในผลของทาน.mp3