วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล(เทศน์ ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล
590505_03_เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล.mp3