วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-เทศน์การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา
590507_03_เทศน์การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3