วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การรักษาศีล๘ด้วยสัจจะบารมี(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘ด้วยสัจจะบารมี
590507_09_ปกิณกะธรรมการรักษาศีล๘ด้วยสัจจะบารมี.mp3