วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พรหลังถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พรหลังถวายทาน
590505_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พรหลังถวายทาน.mp3