วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๙)

๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน
590505_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน.mp3