วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง
590611_04_ปกิณกะธรรมพึงรักษามโนกรรมละโลภโกรธหลง.mp3