วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590618_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3