วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
590626_04_ปกิณกะธรรมปฎิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก.mp3