วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
590625_07_ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระพุทธศาสนา.mp3