วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความอยากดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ มิ.ย. ๕๙)

๑๒ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความอยากดูที่เจตนา
590612_06_ปกิณกะธรรมความอยากดูที่เจตนา.mp3