วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา
590611_06_คุยก่อนกรรมฐานการเห็นความสุขจากความสงบในกฎธรรมดา.mp3