วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล
590619_07_ปกิณกะธรรมการวางใจในการปฎิบัติเพื่อมรรคผล.mp3