วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานพรพระ(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานพรพระ
590605_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานพรพระ.mp3