วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน
590604_04_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องไม่ขาดการอธิษฐาน.mp3