วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม
590603_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวงบูชาพระพุทธเจ้าณวัดโพกรวม.mp3