วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ
590603_09_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์มรณานุสสติและอย่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติ.mp3