วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป
590603_03_ปกิณกะธรรมประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูป.mp3