วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน
590604_06_คุยก่อนกรรมฐานการเอาจิตห่างจากกายให้ชินจนเป็นฌาน.mp3