วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บุญบาปแข่งกันเสมอ(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุญบาปแข่งกันเสมอ
590605_08_ปกิณกะธรรมบุญบาปแข่งกันเสมอ.mp3