วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติแบบง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติแบบง่าย
590604_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติแบบง่าย.mp3