วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๕๙)

๓ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
590603_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรบูชาและอัญเชิญสมเด็จพระพุทธกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3