วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป
590605_04_ปกิณกะธรรมถวายสังฆทานในการบวชพระ๑๑รูป.mp3