วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ
590605_03_เทศน์ทานที่มีผลเลิศต้องทำกับเนื้อนาบุญ.mp3