วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590605_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3