วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
590605_06_ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3