วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๕๙)

๕ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
590605_06_ปกิณกะธรรมบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.mp3