วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590604_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3