วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๕๙)

๔ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590604_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3