วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความพลัดพรากเสียใจ (ตอบปัญหาธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ความพลัดพรากเสียใจ

571115_04_ตอบปัญหาธรรมความพลัดพรากเสียใจ.mp3