วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร