วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

571012_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3