วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา (ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา

571025_06_ปกิณกะธรรมการนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา.mp3