วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
571019_01_เทศน์ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3