วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน