วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ (กรรมฐาน ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
571018_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ.mp3