วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความดีแบ่งด้วยคุณธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีแบ่งด้วยคุณธรรม
601027_01_ปกิณกะธรรมความดีแบ่งด้วยคุณธรรม.mp3