วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดี ณ วัดสังเวช(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๐)

๒๑ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดี ณ วัดสังเวช
601021_02_ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดีณวัดสังเวช.mp3