วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
601013_05_ปกิณกะธรรมระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่๙เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3